administratie

Administratief en jaarrekeningen.

Verzorgen van administratie:

Het verzorgen van uw administratie zodat u inzicht heeft in de financiële situatie van uw bedrijf. Zodoende bent u altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken en kunt u waar nodig bijsturen.

Financiële administratieve ondersteuning:

Ondernemers die zelf hun administratie willen boeken kunnen hierbij ondersteuning krijgen. Wij kunnen, afhankelijk van uw wensen, uw administratie periodiek beoordelen en adviezen geven om te verbeteren. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het inrichten van uw administratie.

Loonadministratie:

Heeft u personeel in dienst? Een foutloze loonadministratie voeren is een arbeidsintensieve bezigheid. Voldoet u wel aan alle wettelijke en fiscale regels? Wij doen de loonadministratie direct en met veel zorg.

Samenstellen jaarcijfers / Opstellen tussentijdse cijfers:

Geniet u winst uit onderneming? De jaarrekening is de basis voor de aangifte inkomstenbelasting. Bent u een rechtspersoon? Aan de hand van de jaarrekening wordt de aangifte vennootschaps- belasting ingevuld. Tevens wordt de jaarrekening samengesteld ten behoeve van de deponerings verplichting bij de Kamer van Koophandel. Maar ook bij financieringsaanvragen, investeringsbeslissingen is de jaarrekening een hulp.

Meer informatie inwinnen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.