Opstellen contracten:

Om u een indruk te kunnen geven waar u aan kunt denken noemen wij een aantal contracten, maar er zijn nog veel meer.

Arbeidsovereenkomst bepaalde/onbepaalde tijd
Algemene voorwaarden
Geheimhoudingsverklaring
Geldleningsovereenkomst
Stemrechtovereenkomst
Huurovereenkomst
Managementovereenkomst
Rekening-courant overeenkomst
Vaststellingovereenkomst